top of page

 | מלחינים ישראלים | מוסיקה מאת מלחינים ישראלים | מוסיקה של מלחין ישראלי | יצירה ישראלית | יצירה לכלי הקשה | יצירות לכלי הקשה

ליאור נבוק

יצירות לכלי הקשה

Rosewood Staircase

מרימבה סולו

איתותים

לאנסמבל כלי הקשה (4)

ופסנתר/ צ'לסטה

צמתים קפואים

ויברפון, ויולה ופסנתר

V5

לויברפון ורביעיית מיתרים

...על טויית הגלים המוצללים

לשתי מרימבות ותזמורת קאמרית

דיאלוגים

סופרן וכלי הקשה

אלגיה לעתיד

חליל אלט / פיקולו, קלרינט, כינור, צ'לו,

כלי הקשה (1) ופסנתר

שישייה

חליל באס / פיקולו, קלרינט, כינור, צ'לו,

כלי הקשה (1) ופסנתר

בעקבות טנגו

חליליות (3), קלרינט, חצוצרה, טרומבון,

כלי הקשה (1) גיטרה, כינור וקונטרבס

בסטיאריוס

אלט/מצו-סופרן, חליל/פיקולו, קלרינט,בסון,

כלי הקשה (2) צ'מבלו, כינור

גיץ ושפיץ

שחקן, קלרינט, סקסופון אלט, בסון, קרן,

חצוצרה, טרומבון, טובה, כלי הקשה (1)

בת-הים הקטנה

חליל / פיקולו, קלרינט, 2 פסנתרים,

חמישיית מיתרים, כלי הקשה (1) ושחקנ/ית.

bottom of page