top of page

      יצירות לחליל סולו      

יצירות לחליל סולו | מוסיקה לחליל סולו | יצירה לחליל סולו

יצירות לחליל סולו

יצירות לחליל סולו נכתבו לאורך המאות.  במאה ה-20 והמאה ה-21. חלה תנופה מחודשת בכתיבת יצירות לחליל סולו. בשנת 2005, תרם המלחין הישראלי ליאור נבוק  את תרומתו לרפרטואר של יצירות לחליל סולו בכתיבת "דיונות"

 

דיונות

לחליל סולו

5 דקות

bottom of page