top of page

מלחינים ישראלים | מלחינים ישראלים | מוסיקה מאת מלחינים ישראלים | מוסיקה של מלחין ישראלי | יצירה ישראלית | יצירה לחליל | יצירות לחליל

ליאור נבוק
מלחין ישראלי
 

יצירות לחליל

יצירות לחליל מאת המלחין ליאור נבוק

דיונות

חליל סולו

קפריצ'ו

חליל וכינור

שלושה פרקים מכונפים

חליל ופסנתר

הדים מצועפים

חליל, ויולה ונבל

אגם מסתורי

חליל, אבוב ופסנתר

רביעייה לחליל, קלרינט, בסון ונבל

חליל / פיקולו, קלרינט, בסון ונבל

שישה סיפורים קצרים לחמישיית עץ

חליל / פיקולו, אבוב, קלרינט, בסון, קרן

אלגיה לעתיד

חליל אלט / פיקולו, קלרינט, כינור, צ'לו, כלי הקשה (1) ופסנתר

שישייה

חליל באס / פיקולו, קלרינט, כינור, צ'לו, כלי הקשה (1) ופסנתר

טטריס 

2 חלילים, 2 אבובים, 2 קלרניטות, 2 בסונים, 2 קרנות

אלגיה לעתיד

חליל אלט / פיקולו, קלרינט, כינור, צ'לו, כלי הקשה (1) ופסנתר

בת-הים הקטנה

חליל / פיקולו, קלרינט, 2 פסנתרים, חמישיית מיתרים, כלי הקשה (1) ושחקנ/ית.

הרפתקאותיו של פינוקיו

חליל / פיקולו, אבוב / קרן אנגלית, קלרינט, בסון, קרן, פסנתר ושלושה שחקנים.

bottom of page