top of page

      שירים לקול ופסנתר      

מלחינים ישראלים שירים לקול ופסנתר| שיר אומנותי לקול ופסנתר

שירים לקול ופסנתר

שירים לקול ופסנתר מהווים מרכז יצירה חשוב עבור המלחין הישראלי ליאור נבוק. שיר אומנותי, שירים לקול ופסנתר כוללים שירים לסופרן ופסנתר, שירים למצו-סופרן ופסנתר, שירים לאלט ופסנתר ושירים לבריטון ופסנתר.
מחזורי השירים לקול ופסנתר מושרים על ידי זמרים מקצועיים וכן זמרים וזמרות צעירים. שירים לקול ופסנתר בעברית.

 

שלושה שירים

לסופרן / מצו-סופרן ופסנתר
לאה גולדברג

עברית

 

שירי קופנהגן

אלט ופסנתר

לאה גולדברג

עברית

 

שיר התופרת

אלט ופסנתר

לאה גולדברג

עברית

 

שירי סוף-היום

בס-בריטון ופסנתר

לאה גולדברג

עברית

bottom of page