מלחינים ישראלים | מלחינים ישראלים | מוסיקה מאת מלחינים ישראלים | מוסיקה של מלחין ישראלי | יצירה ישראלית | שירים לקול ופסנתר| שיר אומנותי לקול ופסנתר

ליאור נבוק
מלחין ישראלי

 

שירים לקול ופסנתר

שירים לקול ופסנתר מאת המלחין ליאור נבוק

 

שלושה שירים

לסופרן / מצו-סופרן ופסנתר
לאה גולדברג

שירי קופנהגן

אלט ופסנתר

לאה גולדברג

שיר התופרת

אלט ופסנתר

לאה גולדברג

כיפה בשלל צבעים

טנור ופסנתר

לאה גולדברג

שירי סוף-היום

בס-בריטון ופסנתר

לאה גולדברג