top of page

מלחינים ישראלים | מלחינים ישראלים | מוסיקה מאת מלחינים ישראלים | מוסיקה של מלחין ישראלי | יצירה ישראלית | מוסיקה קלאסית ישראלית | 

ליאור נבוק

מלחין ישראלי

ליאור נבוק הוא מלחין ישראלי, מן המלחינים הישראלים הבולטים, אשר יצירותיו מושמעות ומנוגנות על ידי מיטב המבצעים בארץ ובעולם. 

יצירות לחליל כוללות את "דיונות" לחליל סולו, מוסיקה קאמרית לחליל ועם חליל, כמו "הדים מצועפים" לחליל, ויולה ונבל וכן "אגם מסתורי" לחליל, אבוב ופסנתר.

יצירות לאבוב כוללות את "Fuzzy" לאבוב ופסנתר, "אגם מסתורי" לחליל, אבוב ופסנתר, חמישיית עץ ומוסיקה קאמרית נוספת.

יצירות לקלרינט כוללות קונצ'רטו לקלרינט, סולו קלרינט, דואו לקלרינט ופסנתר, שלישייה לקלרינט, צ'לו ופסנתר, רביעייה לקלרינט ומיתרים, חמישיית עץ ומוסיקה קאמרית נוספת.

יצירות לבסון כוללות את "השירים הספרדים" לסופרן, בסון ותזמורת, שלישייה לקלרינט, בסון וקרן, חמישיית עץ ומוסיקה קאמרית נוספת.

יצירות לסקסופון כוללות את "בבואות נסתרות" לסקסופון אלט ופסנתר, וכן "רביעיית סקסופונים" 

יצירות לקרן כוללות את "שישה קטעים לקרן סולו", טריו לקלרינט, בסון וקרן, חמישיית עץ ומוסיקה קאמרית נוספת.

יצירות לכלי הקשה כוללות את "איתותים" לאנסמבל כלי נקישה, "...על טויית הגלים המוצללים" לשתי מרימבות ותזמורת, "V5 - לויברפון ורביעיית מיתרים", "מדרגות מעץ" למרימבה סולו ועוד...

יצירות לנבל כוללות את "מזרחה משדות קני הסוף" לסולו נבל, "על משכבי בלילות" לסופרנו ונבל, "הדים מצועפים" לחליל, ויולה ונבל, "רביעייה לחליל, קלרינט, בסון ונבל", "קריאות אביב" לסופרן, חליל, ויולה, צ'לו ונבל" וכן יצירות קאמריות נוספות.

יצירות לגיטרה קלאסית כוללות את "קונצ'רטו לגיטרה", "דרך סמטאות הזמן" לגיטרה ופס קול, "תצורות מטושטשות" לגיטרה ואקורדאון קלאסי וכן יצירות לגיטרה סולו.

יצירות לפסנתר כוללות יצירות לפסנתר סולו: "תיבת התמונות הישנות", "עשר בגטלות לפסנתר", "פריסקופים" לפסנתר סולו ו-"הבלחות". יצירות נוספות לפסנתר: "בקצה הספירלה" לפסנתר בארבע ידיים, בת הים הקטנה, לשני פסנתרים ותזמורת, שלישיית פסנתר, חמישיית פסנתר ועוד...

יצירות לכינור כוללות "סונטה לכינור" לכינור ופסנתר, שלוש רביעיות מיתרים, שלישיית פסנתר, חמישיית פסנתר ושלל מוסיקה קאמרית.

יצירות לכינור

יצירות לויולה כוללות את "דקות נוטפות - שנים קפואות" לויולה ופסנתר, "הדים מצועפים" לחליל, ויולה ונבל, שלוש רביעיות מיתרים ומוסיקה קאמרית נוספת.

יצירות לויולה

יצירות לצ'לו כוללות את "פנטזיה" לצ'לו סולו, "תנודות" לצ'לו ופסנתר, שלוש רביעיות מיתרים ומוסיקה קאמרית נוספת.

יצירות לצ'לו

המוסיקה הבימתית של המלחין הישראלי ליאור נבוק כוללת שתי אופרות - "על גדות הנהר שלנו" ו- "ההתערבות". יצירות בימתיות לילדים כוללות את "בת הים הקטנה" על פי אנדרסון ו-"הרפתקאותיו של פינוקיו" על פי קולודי. 

מוסיקה בימתית

מוסיקה תזמורתית ישראלית של ליאור נבוק כוללת יצירות לתזמורת סימפונית, תזמורת קאמרית וכן קונצ'רטו לקלרינט וקונצ'רטו לגיטרה קלאסית.

מוסיקה תזמורתית

מוסיקה לכלי נשיפה כוללת את "טטריס" - לחמישיית עץ כפולה, ו-"הבזקים מחיק החשכה" למקהלה ותזמורת כלי נשיפה. 

מוסיקה לאנסמבל
כלי נשיפה

מוסיקה מקהלתית לטקסטים בעברית, אנגלית, גרמנית, על פי רחל, ביאליק ואחרים. 

מוסיקה מקהלתית

מוסיקה קולית ישראלית, לטקסטים בעברית של לאה גולדברג, דן פגיס. שיר אומנותי לטקסט בעברית כולל "שלושה שירים" לסופרן ופסנתר, "שירי קופנהגן" לאלט ופסנתר ו-"שירי סוף היום" לבריטון ופסנתר. מוסיקה לקול ונבל, קול ואנסמבל ועוד...

מוסיקה קולית

מוסיקה קאמרית ישראלית של ליאור נבוק כוללת ארבע רביעיות מיתרים, שלישיית פסנתר, חמישיית פסנתר, שתי יצירות להרכב פיירו, רביעיית סקסופונים, חמישיית עץ ושלל הרכבים מעורבים. 

מוסיקה קאמרית

מלחין ישראלי, מלחינים ישראלים, יצירה ישראלית, יצירות ישראליות, מוסיקה קלאסית, מוסיקה מודרנית, מוסיקה ישראלית
bottom of page