top of page

      יצירות לקרן סולו      

יצירות לקרן סולו | מוסיקה לקרן סולו | יצירה לקרן סולו

יצירות לקרן סולו

יצירות לקרן סולו נכתבו על ידי טובי המלחינים במאה ה-20 והמאה ה-21. המלחין הישראלי ליאור נבוק הוסיף  את תרומתו לרפרטואר של יצירות לקרן סולו בכתיבת "שישה קטעים לקרן סולו" המתארים כל אחד דמויות אמיתיות שפגש.

 

שישה קטעים לקרן סולו

לקרן סולו

11 דקות


מידע נוסף

bottom of page