top of page

      יצירות לנבל סולו      

יצירות לנבל סולו | מוסיקה לנבל סולו | יצירה לנבל סולו

יצירות לנבל סולו

יצירות לנבל סולו נכתבו על ידי טובי המלחינים במאה ה-20 והמאה ה-21. המלחין הישראלי ליאור נבוק הוסיף  את תרומתו לרפרטואר של יצירות לנבל סולו בכתיבת "מזרחה משדות קני הסוף" המתארים את קני הסוף שהוטו על ידי הרוח בפארק פנוויי שבבוסטון.

 

מזרחה משדות קני הסוף

לנבל סולו

8 דקות


מידע נוסף

bottom of page