top of page

      יצירות למרימבה סולו      

יצירות למרימבה סולו | מוסיקה למרימבה סולו | יצירה למרימבה סולו

יצירות למרימבה סולו

יצירות למרימבה סולו נכתבו על ידי טובי המלחינים במאה ה-20 והמאה ה-21. המלחין הישראלי ליאור נבוק הוסיף  את תרומתו לרפרטואר של יצירות למרימבה סולו בכתיבת "Rosewood Staircase". היצירה מתארת את המרימבה כמעלה מדרגות עץ ספירלי.

 

Rosewood Staircase

למרימבה סולו

6 דקות


מידע נוסף

bottom of page